Wymagania dla punktu Q-Serwis

Wymagania dotyczące lokalu i jego sąsiedztwa

Lokalizacja

Miasta powyżej 20.000 mieszkańców.

Widoczność, dostępność punktu dla klienta

Punkt łatwy do zauważenia przez klienta od strony głównych ciągów pieszych i kołowych.

Centrum handlowe: łatwy do zauważenia przez klienta, lokalizacja w uczęszczanych ciągach pieszych w obrębie obiektu.

Parking

W pobliżu 100 m, istnieje możliwość zaparkowania bez większych utrudnień (np. zakazu parkowania) - w przypadku deptaka i rynku do 250 m.

Centrum handlowe: Wymagany parking bezpośrednio przy obiekcie handlowym, dla klientów obiektu.

Otoczenie punktu

Lokalizacja w ciągu handlowym (min. 5 sąsiadujących lokali handlowo-usługowych); obecność w najbliższym otoczeniu (w promieniu 200m, na drogach prowadzących do proponowanego lokalu) obiektów generujących ruch pieszy i kołowy.

Centrum handlowe: Minimum 5 lokali, sklepów w galerii handlowej, gdy poza centrum na osiedlach o gęstej zabudowie i (lub) gdy stanowi miejsce robienia zakupów dla okolicznych miejscowości. Lokalizacja centrum handlowego poza centrum miasta nie dyskredytuje wniosku jeśli spełnia powyższe wymagania.

Standard obiektu i lokalu

Atrakcyjność obiektu, elewacja zewnętrzna

Stan dobry, ew. wymagający niewielkiego odświeżenia. W przypadku gdy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków - stan dobry.

Centrum handlowe: łatwy do zauważenia przez klienta, lokalizacja w najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych w obrębie obiektu.

Możliwość montażu kasetonów

Możliwość montażu kasetonów podstawowych Q-Serwis i semaforu Q-Serwis. Na obiektach objętych opieką konserwatorską możliwość montażu zestawu ażurowego Q-Serwis.

Centrum handlowe: możliwość montażu min. kasetonów podstawowych Q-Serwis.

Wymagania Techniczne

Warunkiem koniecznym jest posiadanie łącza Internetowego minimum 2 Mbit/s. Alarm, monitoring.

Standard lokalu

Powierzchnia dla Q-Serwis: - minimalna powierzchnia 25m2 (sala serwisowa)

Kategorie punktów serwisowych: (definicje):

  • Punkt samodzielny - Samodzielny lokal z osobnym wejściem lub wydzielony w ramach centrum handlowego boks, otoczony ścianami również z osobnym wejściem.
  • Punkt w sklepie - Wyraźnie wyodrębnione w ramach większej powierzchni sklepu/marketu, przy czym standard ten jest możliwy do realizacji jedynie w sklepach o całkowitej powierzchni sprzedaży min. 80m2

Biuro Obsługi Klienta:

Adres firmy:

  • Q- serwis, ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce

Mapka dojazdu: